Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 05/4/2019

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 03 tháng 4 năm  2019 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.979 vé. Ký hiệu L83 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

47695

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 95

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L76 vào ngày 03/6/2019.Thanh toán dứt điểm ngày 13/6/2019./.