Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 04/01/2018

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 27 tháng 12 năm  2017 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.991 vé. Ký hiệu K63 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

40978

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  78

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu K57 vào ngày 02/3/2018.Thanh toán dứt điểm ngày 12/3/2018./.