Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 31/3/2018

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 23 tháng 3 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.991 vé. Ký hiệu K88 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

91112

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  12

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu K82 vào ngày 04/6/2018.Thanh toán dứt điểm ngày 15/6/2018./.