Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 01/01/2016

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 24 tháng 12 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.974 vé. Ký hiệu H92 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

21779

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:   79

H92

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H89vào ngày 07/3/2016.Thanh toán dứt điểm ngày 17/3/2016./.