Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 01/6/2018

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 15 tháng 5 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.988 vé. Ký hiệu A46 (05-09). Mệnh giá vé 5.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 6.000.000 đồng

81478  

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 15.000đ:  78

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu A 45 vào ngày 30/7/2018 . Thanh toán dứt điểm ngày 10/8/2018./.