Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Dương tổ chức hoc tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

By

Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/ĐUK ngày 04/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, sáng ngày 13/7/2018, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho 74 cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty. Đồng chí Lê Văn Bằng, Phó bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh là báo cáo viên cấp tỉnh tham dự hội nghị và đã truyền đạt 3 nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đó là: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”./.