Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương lập báo cáo xác định quỹ tiền lương năm 2015

By

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương lập báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2015 của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty và Báo cáo xác nhận quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2015.ảnh (2)ảnh