Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

By

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/ĐU ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, ngày 21 tháng 8 năm 2014, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết … Tiếp tục