KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY 06/08/2014

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 05 tháng 08 năm  2014 – Tại Hải Dương Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu G79(00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng    31045  Giải khuyến khích … Tiếp tục

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY 28/07/2014

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 28 tháng 7 năm  2014 – Tại Hải Dương Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu G78(05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng    99310  Giải khuyến … Tiếp tục

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC NGÀY 24/07/2014

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 23 tháng 7 năm  2014 – Tại Hải Dương Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu G77(00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng    00003  Giải khuyến khích … Tiếp tục